fbpx

2022:3502 Gjutning och malda ben - En skärvstenshög i Gånsta

Arkeologikonsult har i april 2021 undersökt en skärvstenshög i Gånsta utanför Enköping, inför planerad ny bebyggelse i området. Skärvstenshögen var den enda lämningen som har kunnat konstateras på platsen. Undersökningen visade att högen hade uppförts under yngre bronsålder, omkring ett markfast stenblock. Den hade en relativt enkel konstruktion utan kantkedja eller inre stenkonstruktioner. I skärvstenshögen gjordes fynd av fem malstenslöpare, en gjutform och keramikskärvor från flera olika kärl. Gjutformen kan ha använts för att gjuta en halsring. I ett jordprov från högens bottenlager påträffades förutom träkol förkolnade sädeskorn, hasselnötsskal och mycket små fragment av brända ben. Ett sädeskorn 14C-daterades till 890–560 f.Kr. Skärvstenshögen har förmodligen inte konstruerats vid ett enda tillfälle utan använts under en tid av människor som bott i närområdet – sannolikt på någon av de två bronsåldersboplatser som ligger på 150 meters avstånd från den.
Address
Enköping
Projektnummer
3502
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Vårfrukyrka
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1941:7332
Fastighet
Gånsta 3:1 och 3:11
Lst Diarienummer
431-2417-2021