fbpx

2022:3349 Dammens hytta - En bergsmanshytta i Lerbäcks bergslag

När vi kom till vårt undersökningsområde i Mariedamm i augusti 2020 möttes vi av en ödslig, platt yta överväxt av sly och ogräs och det var svårt att föreställa sig att detta en gång varit en livlig arbetsplats. Järnvägen och bilvägar skar genom området och försvårade ytterligare för oss. Men så snart vi satte grävskopan i marken syntes spåren av tidigare generationers möda. Stora mängder slagg vittnade om den järnframställning som försiggått i den samägda masugnen vid Dammens hytta under 200 år. Slaggen hade tillsammans med sand, jord och sten använts för att jämna ut den naturliga sluttningen och göra platsen mer lämplig att arbeta på.

Trots att järnframställningen pågått under så pass lång tid var spåren av människorna förvånansvärt få. Endast ett par enkla skjul för förvaring av järnmalm fanns på platsen. Fyndmaterialet var mycket sparsamt och bestod av enstaka keramikskärvor och djurben. Däremot hittades en stor mängd stenar som använts som underlag då man krossat järnmalmen innan den lades i masugnen, så kallade bokningsstenar. Arbetet med att boka malmen utfördes av de som stod lägst i rang; kvinnor, barn och ”sämre arbetare”. De som ansågs vara minst betydelsefulla är alltså de som lämnat störst avtryck vid Dammens hytta.
Address
Askersund
Projektnummer
3349
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Askersund
Socken
Lerbäck
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1981:4328
Fastighet
Mariedamm 1:14, Trehörning 1:8, Södra Björnfall 2:13, Önnabo 2:2
Lst Diarienummer
431-3847-2019