fbpx

2022:3533 Kommendantsflygeln på Stockholms slott

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i ett källarutrymme i Kommendantsflygeln på Yttre borggården vid Stockholms slott. Undersökningen utfördes med anledning av att källargolvet skulle radonsaneras. Under ett betonggolv låg källarens äldre golv som bestod av kalkbruk. Kalkbruket låg i sin tur på rullsten från den underliggande Stockholmsåsen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid schaktningsövervakningen.
Address
Stockholm
Projektnummer
3533
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Tre kronor 1 & Gamla stan 1:29
Lst Diarienummer
431-36936-2021