fbpx

2022:3529 Boplatslämningar söder om Kolbäcksån

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastighet Eriksberg 21:1,
Hallstahammars kommun, Skedvi socken, Västmanlands län
Projektnummer
2022:3529
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanladn
Kommun
Hallstahammar
Und.typ
Utredning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2022:2009,L2022:2010
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-2769-2021