6. Gravfältsbyggarna vid Valsta

  • 6. Gravfältsbyggarna vid Valsta
Den sjätte volymen i vår serie Skrifter från Arkeologikonsult är en studie av fyra undersökta vikingatida gravfält i södra Uppland, samtliga vid den numera försvunna byn Valsta i Norrsunda socken. De fyra gravfälten var skådeplatser för över hundra begravningar under en period av trehundra år, från ca 800 till 1100 e.Kr. I boken beskrivs gravarna och begravningssederna och hur gravfälten växte fram och förändrades över tid. Gravarna ger en bild av de vikingatida Valstabornas föreställningar om livet och döden, deras relationer till varandra och till omgivningen. I en exkurs behandlas också den unika vendeltida verkstadsplats som fanns i närheten av gravfälten och hur den kan förstås utifrån omgivande landskap.
Skriften är en fördjupningsstudie utifrån resultaten av våra arkeologiska undersökningar av tre av gravfälten, som ägde rum 2010 inför bygget av en ny trafikplats utmed E4 Uppsalavägen.
Författare
Anna Hed Jakobsson
Projektnummer
2014.2820
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Norrsunda
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2014
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
RAÄ 34, 57, 111 och 283