fbpx

3. Lillsjön

  • 3. Lillsjön
Senmesolitikum och mellanneolitikum på Södertörn

Under maj och juni 2008 slutundersöktes stenålderslokalen Lillsjön i Jordbro industriområde söder om Stockholm. Slutundersökningen ställde flera generella frågor om fornlämningens karaktär och sammansättning. Dessa besvarades i slutundersökningsrapporten som publicerades 2010.

Undersökningen utformades även för att söka svar på ett par mer specifika frågeställningar. Dessa rörde social organisation under mesolitikum och lokalens roll och funktion i ett neolitiskt produktionslandskap. I denna tredje volym av skrifter från Arkeologikonsult redovisas våra försök att svara på dessa frågor.
Författare
Mattias Ahlbeck
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Västerhaninge
Socken
Österhaninge
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2008
Tidsålder
  • Stenålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd