2. En resa genom Närke i tid och rum

  • 2. En resa genom Närke i tid och rum
– artiklar om arkeologin längs med E18 väster om Örebro
Nu har det gått en tid sedan vi under sommaren och hösten 2005 genomförde våra arkeologiska undersökningar längs med den nya sträckningen för E18 mellan Örebro och Lekhyttan.
År 2008 kom vår rapport om undersökningsresultaten. Vi hade då bestämt oss för ett rapportupplägg där första delen bestod av en tämligen teknisk redovisning av fältmaterialet och den andra delen utgjordes av lite mer fördjupande texter och analyser av de platser vi undersökt. Tanken var att underlätta för läsaren genom att ge tillgång till dokumentationsmaterialet och analysen i en och samma volym. Tyvärr slog detta experiment kanske inte så väl ut, vilket fick till följd att analysen av undersökningsresultaten kommit att hamna lite i skymundan. Eftersom många resultat är väldigt spännande vill vi råda bot på detta genom att återutge analysdelen separat i vår skriftserie. På detta vis hoppas vi nu att fler kollegor, forskare och hembygdsintresserade kommer att uppmärksamma de upptäckter som då gjordes.
Författare
Anna Hed Jakobsson, Alex Gill, Anna Lagerstedt, Anneli Ekblom, Kenneth Svensson,
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Örebro
Und.typ
Slutundersökning
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad