fbpx

Människor i medeltidens Enköping

  • Människor i medeltidens Enköping
Åren 2013 och 2014 grävde arkeologer från Arkeologikonsult ut en betydande del av Enköpings allra tidigaste historia. Det var på den gamla Pausparkeringen som vi lyfte på asfalten och hittade hus, gårdar och gator – allt från stadens äldsta skede i slutet av 1000-talet fram till den period som brukar kallas högmedeltid, det vill säga åren mellan 1200–1350.

Den arkeologiska utgrävningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Sverige. Totalt undersöktes nästan ett halvt kvarter – eller 3 000 kvadratmeter – inom kvarteret Fältskären, området mellan Torggatan, Eriksgatan, Rådmansgatan och Kryddgårdsgatan i centrala delen av Enköping. Våra förväntningar inför undersökningen var att hitta den medeltida stadens utkant, men våra förväntningar skulle komma att överträffas med råge både gällande lämningarnas ålder och omfattning! De medeltida lämningarna efter staden bildade ett upp till 1,2 meter tjockt kulturlager som innehöll allt från raserade byggnader, avfall från stadens invånare och omfattande utfyllnadsmassor som hade lagts ut i området i syfte att stabilisera marken.

I den här skriften kan du läsa mer om vad vi hittade och bekanta dig närmare med de äldsta enköpingsborna och deras stad.
Projektnummer
2673
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Enköping
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Enköping 26:1-2
Fastighet
Centrum 22:3-12
Lst Diarienummer
431-7817-12