logga transparent 350px

  • Hem

Avbaningen är avklarad - nu börjar undersökningen på allvar!

Efter två intensiva veckor av schaktning och rensning är gravfältet Kärnbo191:1-3 nu framme och samtliga gravar är synliga ovan jord. Under förundersökningen av gravfältet identifierades 12 gravar, denna siffra har nu ökat till 17 tydliga gravar varav två undersöktes vid förundersökningen.

Gravarna är placerade på en nordsydlig åsrygg där gravarna sträcker sig nedåt sluttningen mot norr och är placerade som på en linje. Vad som är spännande är att gravfältet tycks ha förblivit orört av sentida aktiviteter, förhållandesvis lite modernt "skräp" har påträffats under schaktningen. Gravarna ser intakta och orörda ut vilket bådar gott för nästa vecka då vi börjar undersöka gravarna ordentligt.

Läs mer

E-post

Spektakulära fynd från Snöstorps IP

Nu är undersökningen vid Snöstorps IP i Halmstad färdig. Resultaten har varit över våra förväntningar och vi inleder nu arbetet med att analysera och tolka det vi har hittat inför rapportarbetet.

Det äldsta spåren vi har hittat utgörs av avfall efter redskapstillverkning i flinta från tidigmesolitikum dvs jägarstenåldern. En hullingpilspets i flinta påträffades även i anslutning till tillverkningsavfallet. Spetsen som troligen tillverkades troligen för att ingå i ett jaktredskap glömdes eller lämnades dock kvar på platsen. Det höglänta läget på åsen gör att Snöstorp kan ha utgjort en utmärkt plats för en säsongsboplats.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login