logga transparent 350px

  • Hem

Nu är vi igång och flintan står som spån i backen

Arkeologikonsult har nu inlett en slutundersökning i Bläshammar, beläget strax norr om Varberg.
Fornlämningsområdet upptäcktes under en av Arkeologikonsults utredningar 2013 och kom sedan att närmare dateras och avgränsas under följande förundersökning 2015.

Läs mer

E-post

Forskningsundersökning i Runsa fornborg

Nu har årets undersökningar vid Runsa borg startat. Även i år är Arkeologikonsult med som samarbetspartner i projektet. I år koncentrerar vi oss på två schakt. Det ena schaktet placeras i själva muren i den norra delen av fornborgen. Det andra schaktet placeras på den stora plana ytan innanför muren i norr. Schaktens placering visas i kartan. De tidigare undersökningarna har främst varit lokaliserade till fornborgens södra delar där Michael Olausson tidigare undersökt de två husterrasserna I och II samt den hargliknande terrasseringen III.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login