logga transparent 350px

  • Hem

Historia och förhistoria i Molnby

Det område vi nu undersöker i Molnby utanför Vallentuna bjuder på en rik mångfald av lämningar från olika perioder. Sannolikt har människor levt i området åtminstone från bronsålder fram till 1800-talet, det vill säga ett tidsspann på ca 3000 år! Från den äldre perioden hittades i veckan en sten med en hällristning i form av en skålgrop.

Läs mer

E-post

Avbaningen är avklarad - nu börjar undersökningen på allvar!

Efter två intensiva veckor av schaktning och rensning är gravfältet Kärnbo191:1-3 nu framme och samtliga gravar är synliga ovan jord. Under förundersökningen av gravfältet identifierades 12 gravar, denna siffra har nu ökat till 17 tydliga gravar varav två undersöktes vid förundersökningen.

Gravarna är placerade på en nordsydlig åsrygg där gravarna sträcker sig nedåt sluttningen mot norr och är placerade som på en linje. Vad som är spännande är att gravfältet tycks ha förblivit orört av sentida aktiviteter, förhållandesvis lite modernt "skräp" har påträffats under schaktningen. Gravarna ser intakta och orörda ut vilket bådar gott för nästa vecka då vi börjar undersöka gravarna ordentligt.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login