logga transparent 350px


Nyheter från Fyrislund

Efter några intensiva grävveckor har vi nu kommit en god bit på väg i undersökningen av gravar och boplatslämningar vid Kumla i Fyrislund. Det lilla och svårt skadade gravfältet är nästan färdigundersökt, det visade sig finnas gravar av olika typ från folkvandringstid/vendeltid fram till vikingatid. Man har alltså gravlagt människor här under minst 100 år.

Även undersökningen av boplatsen börjar nu lida mot sitt slut. Vi har undersökt hela 15 långhus och aktivitetsområden med bland annat eldstäder i anslutning till husen. En lämning som visade sig vara av lite nyare dato var en husgrund som nu är undersökt och borttagen. Eftersom husgrunden inte kunde hittas på några äldre kartor visste vi inte från början vad det rörde sig om för typ av byggnad, eller hur gammal den var. Ganska snart fann vi föremål som visar att det har varit en smedja.

I smedjan fanns en ässja för upphettning av järnämnen och en stadig stubbe som använts för städet och smidet. Smedjan har legat i utkanten av gårdsbebyggelsen, det var vanligt att man placerade smedjor på det sättet, på grund av brandrisken. Förutom verktyg, ämnen och mer eller mindre färdiga föremål fanns också en del mera personliga saker, som flaskor och snapsglas. En flaska hade årtalet 1916 pressat i glaset, vilket ger en fingervisning om när smedjan varit i bruk.

 PICT 20160517 095730Smedjan låg på en bergsknalle ute i åkermarken.

Vi har också nästan schaktat bort allt jord och gräs som har täckt det stora gravfältet intill boplatsen, och snart stundar undersökningen av gravarna! På ytan finns gravar som markerats ovan jord med stensättningar av lite olika form och storlek, men vi förväntar oss också att hitta gravar som saknar idag synliga markeringar.
I de flesta fall rör det sig troligen även här om brandgravar, men vi har indikationer på att skelettgravar också kan finnas i området. Av gravarnas utseende förväntar vi oss att de är ungefär samtida med gravarna på det andra gravfältet, det vill säga från vendeltid till vikingatid (ca 600-1050 e. Kr.). Men kanske finns också äldre gravar, samtida med boplatsen.

AvbaningAvbaning på det stora gravfältet.

Vi ser mycket fram emot de sista intensiva veckorna av undersökningen och återkommer snart med fler nyheter!

Login