logga transparent 350px

  • Hem
  • Om Arkeologikonsult

Om Arkeologikonsult

Arkeologikonsult AB grundades januari 1988 av Roger och Cina Blidmo och var det första privata företaget verksamt inom uppdragsarkeologi. Affärsidén var att våga pröva nya grepp, både när det gällde såväl teknik som metodik men det var även ett försök att skapa en större ekonomisk effektivitet i branschen. Till en början genomförde företaget mindre kontrolluppdrag men år 1993 fick Arkeologikonsult uppdraget att inventera och dokumentera de arkeologiska lämningarna längs den planerade Mälarbanan och fick då möjlighet att utveckla en hel del nya idéer inom arkeologisk teknik och metodik. 

Tyvärr avled företagets grundare Roger Blidmo hastigt och helt oväntat i april 2007 och företaget förlorade en mycket uppskattad chef. Arkeologikonsult drivs nu vidare i samma anda med sönerna Johan Blidmo, Nicklas Blidmo och grundaren Cina Blidmo.

Med nu mer än 30 års erfarenhet i branschen utför Arkeologikonsult arkeologiska undersökningar inom alla områden på alla nivåer i hela Sverige. Vi utför allt från mindre utredningar och förundersökningar åt privatpersoner i samband med byggnation eller avstyckningar av tomtmark, till stora undersökningar i samband med infrastrukturella projekt. Sedan våren 2016 deltar Arkeologikonsult i arbetet med ombyggnationen av Slussen i centrala Stockholm. 

 

Login