fbpx

logga transparent 350px

SkriftserierRSS

Show map
1. Location, Selection and Memory

Södertörn during the Stone Age Site location in the stoneage landscape on the Södertörn peninsula, eastern middle sweden: an ecological and economical approach

FörfattareJan Risberg, Mikael Isaksson, Göran Alm, Helena Knutsso...
2. En resa genom Närke i tid och rum

– artiklar om arkeologin längs med E18 väster om Örebro Nu har det gått en tid sedan vi under sommaren och hösten 2005 genomförde våra arkeologiska undersökningar längs med den nya sträckningen för E18 mellan Örebro och Lekhyttan. År 2008 kom vår rappo ...

FörfattareAnna Hed Jakobsson, Alex Gill, Anna Lagerstedt, Anneli ...

3. Lillsjön

0 reviews
3. Lillsjön

Senmesolitikum och mellanneolitikum på Södertörn Under maj och juni 2008 slutundersöktes stenålderslokalen Lillsjön i Jordbro industriområde söder om Stockholm. Slutundersökningen ställde flera generella frågor om fornlämningens karaktär och sammansättn ...

FörfattareMattias Ahlbeck
SockenÖsterhaninge
Rapportår2008
4. Vägen till Dejan och Bryten

En berättelse om den vikingatida gården i Hjulsta Arkeologikonsult genomförde hösten 2007 arkeologiska slutundersökningar av Hjulsta bytomt (Spånga 249) och ett intilliggande gravfält (Spånga 285)1. Undersökningens resultat redovisades i en rapport 20102 ...

FörfattareAnna Hed Jakobsson, Johan Runer & Kenneth Svensson
SockenSpånga
Rapportår2010
5. Vägen, Gårdarna och Byarna

I denna femte del i Arkeologikonsults skriftserie ryms tre artiklar som behandlar resultaten från två olika undersökningar: Fiskeby utanför Norrköping och Hacksta utanför Västerås. Även om det rör sig om geografskt skilda platser har de gemensamt att un ...

FörfattareLinda Lindwall, Anna Lagerstedt & Svante Norr
6. Gravfältsbyggarna vid Valsta

Den sjätte volymen i vår serie Skrifter från Arkeologikonsult är en studie av fyra undersökta vikingatida gravfält i södra Uppland, samtliga vid den numera försvunna byn Valsta i Norrsunda socken. De fyra gravfälten var skådeplatser för över hundra begrav ...

FörfattareAnna Hed Jakobsson
SockenNorrsunda
Rapportår2014

Login