logga transparent 350px

  • Hem
  • Våra tjänster

Våra tjänster

Med nästan 30 års erfarenhet i branschen utför Arkeologikonsult arkeologiska undersökningar inom alla områden på alla nivåer i hela Sverige. Vi utför allt från mindre utredningar och förundersökningar åt privatpersoner i samband med byggnationer eller avstyckningar av tomtmark, till stora slutundersökningar i samband med infrastrukturella projekt. Sommaren/hösten utförde Arkeologikonsult slutundersökningen av Hjulsta bytomt och gravfält inför vägverkets ombyggnation av E18, sträckan Hjulsta–Rinkeby.

Arkeologikonsult utför även Miljökonsekvensbeskrivningar och tar fram planeringsunderlag för hantering av kulturmiljövärden i samband med olika exploateringsprojekt. Vi kan också erbjuda stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar där samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar ingår.

Login