fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Ny bok från Slussenprojektet – undersökningarna vid Karl Johans torg

Vid Söderström, mellan Stadsholmen och Åsön (idag Gamla stan och Södermalm) har det alltid funnits verksamheter som dragit nytta av det strömmande vattnet, som kvarnhus, slipverk, slakt- och fiskarehus. Här fanns den ena av två farbara vattenvägar mellan Mälaren och Saltsjön, och bron över Söderström var länge den enda landvägen in till staden från de södra landskapen.

De arkeologiska undersökningarna pågick här i flera omgångar under loppet av fem år, som en del i det större Slussenprojektet. Fyra övergripande faser kunde urskiljas vid undersökningarna. Den äldsta fasen omfattar bebyggelsen vid Söderbro och den yngsta fasen utgörs av lämningarna efter den för oss idag välbekanta fyrklöverlösningen som byggdes på 1930 talet. Den mest intensiva perioden som avspeglats i det arkeologiska materialet inträffade under 1700-tal och tidigt 1800-tal då det i området var en livlig verksamhet med handel, kvarnar, slakthus, fiskförsäljning och krogverksamhet.

Den arkeologiska rapporten om undersökningarna vid Karl Johans torg finns att ladda ner här.

Ny rapport om hur människor har nyttjat ett gränsområde utanför Mosås under 5000 år

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2020 genomfördes i Mosås, Örebro län.

Det visade sig under den arkeologiska undersökningen att platsen varit bebodd och brukats under nästan 5000 år. Historien i Mosås börjar med att Trattbägarkulturens tidigneolitiska bönder slår sig ner i området. På platsen upprättas ett bostadshus och runt huset utförs vardagliga aktiviteter. Här tillverkar man sin keramik, rostar sin skörd och sköter om sina tamdjur. Man bedriver också jakt på landlevande vilt och övar på att tillverka jaktpilar i kvarts och flinta. Boplatsen i Mosås har troligtvis inte nyttjats året om utan den verkar i stället ha fungerat som en säsongsbosättning som besöks under årets varmare månader.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login