fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Ny rapport om Melchior Jung och hans glasbruk

I den här rapporten redovisar vi för resultaten från en arkeologisk schaktningsövervakning som gjordes mellan hösten 2020 och sommaren 2021 i och utanför Katarinahuset (KF-huset) på Södermalm i Stockholm. Det mesta av den äldre bebyggelsen på platsen försvann i samband med att de nuvarande husen uppfördes i slutet av 1800-talet och under 1930-talet.

Läs mer

Ny rapport om platskontinuiteten i Söndrum

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2019 genomfördes vid Trottaberg, Söndrum, utanför Halmstad. Undersökningen kunde visa att området öster om nuvarande Trottabergs by kontinuerligt har nyttjats som boplats sen äldre bronsålder. Inom närområdet har också senneolitiska hus framkommit.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login