logga transparent 350px

  • Hem

Ny bok från Molnbyprojektet

En vacker försommardag 2016 klev vi förväntansfulla ut på undersökningsytan vid Molnby strax norr om Vallentuna. Den utgrävning vi skulle påbörja var till ytan, komplexiteten och tidsomfånget mycket stor. Vi visste att vi antagligen skulle få möjlighet att undersöka ovanligt kompletta miljöer nästan oavsett tidsperiod. När vi väl klivit in i landskapet med grävmaskiner, spadar och skärslevar och blottlagt vad som fanns kvar efter forna tider visade det sig mycket riktigt att platsen hade bebotts och brukats under mycket lång tid. I området fanns lämningar från den sena stenåldern ända fram till 1800-talet.

Läs mer

Ny rapport om Melchior Jung och hans glasbruk

I den här rapporten redovisar vi för resultaten från en arkeologisk schaktningsövervakning som gjordes mellan hösten 2020 och sommaren 2021 i och utanför Katarinahuset (KF-huset) på Södermalm i Stockholm. Det mesta av den äldre bebyggelsen på platsen försvann i samband med att de nuvarande husen uppfördes i slutet av 1800-talet och under 1930-talet.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login