logga transparent 350px

  • Hem

Skarplöt - en storgårdsmiljö i Haningebygden

Under sommaren och hösten 2018 undersökte Arkeologikonsult en komplex boplatsmiljö i Skarplöt strax utanför Västerhaninge centrum i Stockholms län. Fältarbetet är nu avslutat och bearbetningen av materialet tar vid. Den mest framträdande strukturen i området var ett treskeppigt långhus som var över 40 meter långt.

Under fältmånaderna undersökte vi lämningar av olika slag samt från vitt skilda tidsåldrar. Allt som allt har vi hunnit med att gräva och dokumentera över 1 200 olika anläggningar, ett flertal olika typer av huslämningar samt flera stora och bitvis rejält tjocka kulturlager. Sammantaget kommer det att skapa en rik bild av hur förhistorien i Skarplöt har sett ut.

Läs mer

Ny rapport om en medeltida klockgjutargrop vid Gamla torget i Norrköping

I början av 2017 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning vid Gamla torget i Norrköping, Östergötland. Vid undersökningen påträffades vikingatida bebyggelselämningar i form av stolphål, men även en del medeltida kontexter såsom trampade lager och rester av träbelagda ytor. Utöver detta hittades även några lämningar från torgets tidigmoderna tid, till exempel en rest av stenlagd torgyta. Undersökningens mest intressanta resultat var dock att vi i samband med undersökningen hittades något som är få arkeologer förunnat att finna, nämligen en klockgjutargrop.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login