logga transparent 350px


Boken om undersökningarna vid Karl Johans torg är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 126 sidor.

Ny bok från Slussenprojektet – undersökningarna vid Karl Johans torg

Vid Söderström, mellan Stadsholmen och Åsön (idag Gamla stan och Södermalm) har det alltid funnits verksamheter som dragit nytta av det strömmande vattnet, som kvarnhus, slipverk, slakt- och fiskarehus. Här fanns den ena av två farbara vattenvägar mellan Mälaren och Saltsjön, och bron över Söderström var länge den enda landvägen in till staden från de södra landskapen.

 De arkeologiska undersökningarna pågick här i flera omgångar under loppet av fem år, som en del i det större Slussenprojektet. Fyra övergripande faser kunde urskiljas vid undersökningarna. Den äldsta fasen omfattar bebyggelsen vid Söderbro och den yngsta fasen utgörs av lämningarna efter den för oss idag välbekanta fyrklöverlösningen som byggdes på 1930 talet. Den mest intensiva perioden som avspeglats i det arkeologiska materialet inträffade under 1700-tal och tidigt 1800-tal då det i området var en livlig verksamhet med handel, kvarnar, slakthus, fiskförsäljning och krogverksamhet.

Den arkeologiska rapporten om undersökningarna vid Karl Johans torg finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login