logga transparent 350px

  • Hem

Gå på helg- och kvällsvisningar i Skarplöt

Här är våra schemalagda kvälls- och helgvisningar.

Dessa är till för att alla ska kunna följa vår undersökning i Skarplöt, Västerhaninge och se hur det ser ut när vi tar fram Skarplöts förhistoria. Läs mer om vad vi hittat hittills här.

Datum:
Torsdag den 13 september 2018, visning kl 18.00.
Lördag den 29 september 2018, visningar kl 12.00 och 14.00.
Torsdag den 11 oktober 2018, visning kl 18.00, hällristningsspecial!

Läs mer

Undersökningsytan fotad från nordöst. Under grässvålen väntar tusenåriga lämningar på att åter få se solens ljus.

Nu sätter vi igång!

Arkeologer från Arkeologikonsult kommer den 27/8 att inleda en mindre slutundersökning i Siggebo beläget strax sydväst om Tierp. Föremål för undersökningen är fornlämningsområdet Tierp 1520 där Arkeologerna (SHM) under en förundersökning som genomfördes 2017 påträffade boplatslämningar från framförallt äldre och yngre järnålder. Majoriteten av lämningar bedömdes komma från en eller möjligtvis två gårdar som kan dateras till romersk järnålder och folkvandringstid (ca 0–550 e.Kr) men inslag av både äldre och yngre lämningar påträffades. Bland annat hittades en medeltida lågtemperaturugn som möjligtvis använts till att rosta humle för ölproduktion.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login