logga transparent 350px

  • Hem

En tidning om Enköpings äldsta historia

Åren 2013 och 2014 gjorde vi en stor utgrävning på Pausparkeringen i Enköping där vi hittade spår efter stadens allra äldsta historia. Vi kunde se att det första som hade hänt på platsen var att avlånga tomter hade markerats i marken med grävda diken. På dessa tomter uppfördes sedan gårdar. De första gårdarna var lika gårdarna på landsbygden, med långa huskroppar som var indelade i bostadsrum, förstugor och fähus. Här bodde de nya stadsborna med sina familjer och boskapsdjur. Det var framför allt mindre djur som får, getter, grisar och höns som fanns på stadsgårdarna. Några kor att mjölka fanns säkert också och kalvar som behölls tills de blivit stora nog att slakta. Boskap föstes också in från landsbygden för att slaktas inne i staden.

Läs mer

Tvåtusen sidor om tretusen år: nu är Molnby-rapporten här!

Vallentunagrävningen är en av de största utgrävningar Arkeologikonsult har haft. Den pågick i två säsonger 2016–2017 och den undersökta ytan motsvarade sammanlagt sex stora fotbollsplaner, drygt fyra hektar. Här, strax norr om Roslagsbanans station Molnby, undersökte vi spår av människors verksamhet från äldre bronsålder fram till 1800-talet.

Rapportens titel Återbruk har vi valt för att det var så tydligt hur man på olika sätt brukat och återbrukat denna plats. Ett spännande exempel var en vikingatida silverskatt som hade grävts ner i ett 2500 år äldre bronsåldersröse. Ett annat exempel var bostadshuset på 1700-talsgården Snapptuna som visade sig ligga på precis samma plats, uppenbarligen trevlig, som ett långhus från yngre bronsålder.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login