fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

En kritpipa tillverkad i Falun

Ett av fynden från kvarteret Posten i Falun är en tobakspipa med ett stämplat F i en cirkel. F:et visar att pipan tillverkats i Falun vid ett pipbruk som startades av handelsman Daniel Friedrich Theel. Han fick tillåtelse att starta tillverkning av kritpipor år 1754 och året efter var verksamheten i full gång. Pipbruket låg i korsningen Engelbrektsgatan/Kristinegatan där Faluns polishus ligger idag. Några år efter starten tillverkades över 178 000 pipor per år. Leran som piporna tillverkades av importerades bland annat från Köln men man använde även lokal lera. 1773 finns uppgifter om att man börjat använda ”en här i orten nyligen upptäckt lersort”. I slutet av 1700-talet var det åtta personer som tillverkade pipor på bruket. Tillverkningen fortsatte sedan en bit in på 1800-talet.

Läs mer

Ett kulthus från bronsåldern i Trottaberg

Nu är vi färdiga med vår undersökning i Trottaberg i Söndrum utanför Halmstad, och har påbörjat bearbetningen av våra resultat. Undersökningen berörde två fornlämningar på ömse sidor om en höjdrygg (se drönarbild). På höjdryggen, där dagens bebyggelse är belägen, finns ett tiotal gravar och en rest sten. Gravarna är inte undersökta men tillhör sannolikt bronsåldern eller den äldsta järnåldern.  På den östra ytan framkom en boplats med ett stort antal hus. Hittills har sammanlagt 25 hus identifierats inom ytan men sannolikt blir det fler innan efterbearbetningen är färdig. Vi vet att den nu undersökta bebyggelsen är del av ett större boplatsområde som sträcker sig söderut och österut, det. Boplatsområdet har ett långt tidsdjup och spänner över en period från yngsta stenålder in i medeltid. Inom den västra ytan fanns bara ett hus.  

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login