logga transparent 350px

  • Hem
  • Undersökningar
  • 2020
  • Den andra volymen i vår rapportserie som redovisar de arkeologiska resultaten från Slussen är här

Den andra volymen i vår rapportserie som redovisar de arkeologiska resultaten från Slussen är här

Nu är den andra rapporten från våra pågående arkeologiska undersökningar vid Slussen klar. Den behandlar utgrävningen av kvarteren Ormen och Glasbruket större, två av de kvarter som revs när Katarinavägen drogs fram på 1910-talet. Vid undersökningen framkom en hel ruinstad från den tidigare bebyggelsen och sammanlagt dokumenterades ett trettiotal rum i upp till fyra våningsplan längs Katarinabergets brant.

När kvarteren bebyggdes under 1600-talets andra hälft var det många rika köpmän som valde att bosätta sig där. Under lång tid var det i huvudsak burgna handelsmän och etablerade hantverkare med intressen i handeln och sjöfarten vid Stadsgårdshamnen som var etablerade i kvarteren. Med tiden förändras populationen och det som tidigare beskrivits som ett idylliskt område hade plötsligt blivit en slum präglad av misär och trångboddhet.

I rapporten lyfter vi inte bara fram de arkeologiska lämningarna utan även de människor som en gång levde i dessa kvarter och som genererat de fynd vi gjorde vid undersökningen. Här möter vi bland många andra blockmakare, företrädare för adeln, fattigänkor, sjökapten Nyléns familj och Jacob Pettersson Degenaar, segelmakaren i kvarteret Ormen som på 1700-talet sadlar om och blir pirat.

Klicka här för att läsa rapporten (lågupplöst version)

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login