fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Kvarteret Gripen – en innergård i Norrköping

Under vårvintern 2019 genomförde Arkeologikonsult en undersökning på innergården i kvarteret Gripen som ligger vid Gamla torget centralt i Norrköping. Det har genomförts ett antal arkeologiska undersökningar i Norrköpings centrala delar under senare tid. I takt med att staden växer och förtätas får arkeologerna i uppdrag att dokumentera de lämningar som ligger ”i vägen” för de olika byggprojekten. Så även nu inför byggnadsarbeten som ska utföras på innergården till kvarteret Gripen.

Läs mer

Nu är vi igång med vår slutundersökning i Söndrum, Halmstad!

En utökning av ett villaområde i Trottaberg i Söndrum strax väster om Halmstad har lett till att vi just nu undersöker en mycket spännande plats. Undersökningen startade den 24 april och kommer att pågå in i juni.

Området vi undersöker delas upp i två delområden som ligger längs med Gamla Tylösandsvägen. Platsen präglas av öppna åkrar och ett vackert böljande landskap. Mellan våra undersökningsområden löper en höjdrygg. Längs höjdryggen ligger gravar i form av stensättningar. Centralt inom boplatsområdet ligger ett äldre grustag som tyvärr har förstört delar av boplatsen.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login