fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Hus, gårdar och underliga träkonstruktioner i Tierp

Under sensommar och hösten 2018 undersökte arkeologer från Arkeologikonsult en boplats strax utanför Tierps tätort I Tierps kommun. Boplatsen visade sig under undersökningens gång innehålla ett stort antal anläggningar av olika slag. Totalt har 17 hus av olika storlek och utformning identifierats. Vissa utgör större och mindre bostadshus medan andra utgör enklare ekonomibyggnader. Utifrån husens form och hur de har uppförts borde de dateras till slutet av äldre järnålder alternativt början och mitten av yngre järnålder.

Husen under brons och järnålder uppförs vanligtvis med hjälp av stora fristående stolpar som positioneras inuti husen. Beroende på husets funktion och tidsperiod kunde dessa fristående stolpar sättas i antingen enkelrad eller parvis och var satta utmed husets avlånga form med jämna mellanrum. Det var dessa fristående stolpar inne i huset som bar upp majoriteten av takkonstruktionen, ytterväggarna hade vanligtvis relativt liten takbärande funktion men det finns givetvis undantag från den här regeln, framförallt under senare delen av yngre järnålder.

Läs mer

Ny rapport om det medeltida Enköping

Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fältskären i Enköping äntligen klar!

Åren 2013-2014 grävde vi arkeologer från Arkeologikonsult ut en betydande del av Enköpings allra tidigaste historia. Den arkeologiska utgrävningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Mellansverige. Totalt undersöktes nästan ett halvt kvarter i området mellan Torggatan, Eriksgatan, Rådmansgatan och Kryddgårdsgatan i centrala delen av Enköping. Kvarteret kallades i äldre tider för Fältskären. Under asfalten på en tidigare parkering förväntade vi oss att stöta på en utkantbebyggelse till det medeltida Enköping. Våra förväntningar skulle komma att överträffas med råge både gällande lämningarnas ålder och omfattning!

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login