fbpx

logga transparent 350px


En tidning om Enköpings äldsta historia

Åren 2013 och 2014 gjorde vi en stor utgrävning på Pausparkeringen i Enköping där vi hittade spår efter stadens allra äldsta historia. Vi kunde se att det första som hade hänt på platsen var att avlånga tomter hade markerats i marken med grävda diken. På dessa tomter uppfördes sedan gårdar. De första gårdarna var lika gårdarna på landsbygden, med långa huskroppar som var indelade i bostadsrum, förstugor och fähus. Här bodde de nya stadsborna med sina familjer och boskapsdjur. Det var framför allt mindre djur som får, getter, grisar och höns som fanns på stadsgårdarna. Några kor att mjölka fanns säkert också och kalvar som behölls tills de blivit stora nog att slakta. Boskap föstes också in från landsbygden för att slaktas inne i staden.

Med tiden blev den lantliga miljön i staden mer ordnad, stadstomterna rätades ut och lades i regelbundna mönster. Stenlagda gator och gränder löpte mellan tomterna och utefter strandlinjen. Kasserade föremål från det dagliga livet och från hantverkarnas arbete hamnade i jorden och kan berätta om stadsbornas liv.

Vi har tidigare skrivit en tjock rapport om utgrävningsresultaten. I den kan man läsa mer om hur det gick till när staden blev till och vilka vi tror låg bakom. Nu vill vi berätta om de tidiga Enköpingsborna i en mer lättsam form, i en rikt illustrerad tidning med artiklar om allt från barnens liv till vad som stod på middagsbordet en vanlig dag i den medeltida staden. Tidningen riktar sig framför allt till boende i Enköping med omnejd, men vi hoppas förstås att även andra som är intresserade av medeltida städer och deras invånare kan ha glädje av att läsa!

Tidningen finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login