logga transparent 350px


Schaktning av boplatsytan.

Guidad visning i Fyrislund

Efter två veckors schaktning har vi kommit en bit på väg. Vädergudarna har varit med oss och arbetet har gått enligt planerna. På boplatsen har stolphål och härdar till åtminstone två hus redan kommit i dagern. Närmast hägrar ytterligare två ytor där vi tror att ytterligare boplatslämningar ska finnas. Möjligen har människorna i husen varit grannar, eller så hör de till generationer som har avlöst varandra. Kanske har något av husen brunnit ned, spår av förkolnade stolpar som fordom burit upp en takkonstruktion kan tyda på det, men det visar sig först när lämningarna är undersökta.

 

Vi har också påbörjat arbetet med ett skadat gravfält, kanske hörande till någon av gårdarna. Hittills har åtminstone två större och några mindre gravkonstruktioner lokaliserats. Inte förrän hela ytan är öppnad kommer vi kunna få någon överblick över hur mycket som finns kvar av gravplatsen, men förhoppningsvis kan undersökningen ge oss kunskap om vilka som begravts där och vad de tänkte om livet och döden. Eftersom brandgravskicket var rådande under större delen av järnåldern förväntar vi oss i första hand att finna kremerade rester av människor och kanske djur, i vissa fall också den dödes tillhörigheter eller gravgåvor som lagts på bålet. Av gravgodsets sammansättning och benresterna kommer vi kanske rent av att kunna säga något om människornas sociala roller och hur de levde sina liv. Vi kan också få en uppfattning om hur man föreställde sig livet efter detta. Den som gräver får se!

Välkommen på guidad visning av utgrävningsplatsen:

Ons 18/5 kl. 18.00

Ons 25/5 kl. 18.00

Ons 1/6 kl. 18.00

Ons 8/6 kl. 18.00

Lör 18/6 kl. 14.00

Ta gärna bussen, parkeringsutrymmet är begränsat. Buss 11, 27, 28 går på vardagar till Fyrislund, hållplatsen Allianshallen. Regionbuss från Centralstationen linje 804 (till hållplats ”Depå Fyrislund”, ersätter linje 11, 27, 28 kvällar och helger). Regionbuss från Centralstationen linje 102, 809 (till hållplats ”Kumla”).

Visningen är gratis och öppen för alla intresserade. Terrängen är dock skogig och lerig, och platsen är inte handikappanpassad. Se karta i länken nedan för lämplig parkeringsplats. Observera att parkeringen vid Handelsträdgården är reserverad för handelsträdgårdens kunder.

Samlingsplats för guidad visning

Login