fbpx

logga transparent 350px


Framrensning och schaktning på gång. Foto från norr.

Avbaningen är avklarad - nu börjar undersökningen på allvar!

Efter två intensiva veckor av schaktning och rensning är gravfältet Kärnbo191:1-3 nu framme och samtliga gravar är synliga ovan jord. Under förundersökningen av gravfältet identifierades 12 gravar, denna siffra har nu ökat till 17 tydliga gravar varav två undersöktes vid förundersökningen.

Gravarna är placerade på en nordsydlig åsrygg där gravarna sträcker sig nedåt sluttningen mot norr och är placerade som på en linje. Vad som är spännande är att gravfältet tycks ha förblivit orört av sentida aktiviteter, förhållandesvis lite modernt "skräp" har påträffats under schaktningen. Gravarna ser intakta och orörda ut vilket bådar gott för nästa vecka då vi börjar undersöka gravarna ordentligt.

Samtliga gravar är runda stensättningar som varierar i storlek där den största är 7,3x5,9 meter i diameter. Majoriteten av gravarna förhåller sig till kring 4x3 meter i diameter, med några undantag där vi även har ett par gravar som är mindre i storleken.

IMG 0769 900pxDen största graven på gravfältet ligger på åsryggens norra del. Foto från söder.

Under förundersökningen undersöktes två av gravarna där bland annat vackra pärlor, spelpjäser i valben och keramik hittades. Redan denna vecka under framrensningen av gravarna har fynd påträffats, däribland en järnnit, keramik, ett bryne, ett kamfragment samt brända ben. Järnniten är otroligt bra bevarad och ser nästintill ut att vara i perfekt skick.  Vi förväntar oss därför, både baserat på förundersökningen och från de fynd som redan påträffats, att gravarna kommer innehålla många spännande fynd!

IMG 0775 900pxGravfältet från nordväst.

Torsdagen den 8 september kl 18:30 och torsdagen den 15 september kl 18:30 håller vi allmänna visningar av gravfältet och önskar alla varmt välkomna!

Login