fbpx

logga transparent 350px


Kritpipa funnen i kvarteret Posten. På pipans huvud syns ett F i en cirkel som visar att pipan är tillverkad i Falun under 1700-talets andra hälft.

En kritpipa tillverkad i Falun

Ett av fynden från kvarteret Posten i Falun är en tobakspipa med ett stämplat F i en cirkel. F:et visar att pipan tillverkats i Falun vid ett pipbruk som startades av handelsman Daniel Friedrich Theel. Han fick tillåtelse att starta tillverkning av kritpipor år 1754 och året efter var verksamheten i full gång. Pipbruket låg i korsningen Engelbrektsgatan/Kristinegatan där Faluns polishus ligger idag. Några år efter starten tillverkades över 178 000 pipor per år. Leran som piporna tillverkades av importerades bland annat från Köln men man använde även lokal lera. 1773 finns uppgifter om att man börjat använda ”en här i orten nyligen upptäckt lersort”. I slutet av 1700-talet var det åtta personer som tillverkade pipor på bruket. Tillverkningen fortsatte sedan en bit in på 1800-talet.

Kritpipor är ett mycket vanligt fynd vid arkeologiska undersökningar i stadsmiljö. För arkeologen är kritpipan en mycket bra dateringshjälp. Pipornas form och storlek förändrades snabbt och eftersom de var relativt sköra hade de en kort brukningstid. Piporna var också billiga så vem som helst kunde köpa sig en, därför ligger bitar av pipor och skräpar lite varstans. Man kan nästan likna dem vid fimpar.

Fabrikörerna stämplade sina pipor och både skaft och huvud kunde dekoreras med vackra mönster. Detta gör att vi relativt enkelt kan ta reda på var och när en pipa har tillverkats.

Många av kritpiporna som hittas i Sverige är importerade, främst från Holland och England, men pipor tillverkades även inom landet. Både tobaken och kritpiporna importerades till Sverige under 1600-talet men eftersom den svenska staten ville bli mer och mer oberoende av import uppmuntrades inhemsk tobakstillverkning. År 1724 påbjuder kung Fredrik I att man ska odla tobak över hela landet. År 1749 förbjöds import av kritpipor och flera kritpipsbruk startas i landet. Sedan tidigare hade tillverkningen skett i mindre skala på flera platser. Faluns kritpipsbruk var ett av dem som startades efter importförbudet.

År 1773 planerades en tobaksfabrik i Falun men denna kom aldrig till stånd. Först 1876 började man tillverka tobak i Falun då en fabrik flyttades från Nås. Fabriken byggdes på Svärdsjögatan 6 och man tillverkade tuggtobak, cigarrer och cigaretter. Kritpipor var då helt omoderna. Kvarteret där fabriken en gång låg har idag namnet Tobaken.

Visningar i kvarteret Posten:
20/8 kl. 17.00
17/9 kl. 17.00
24/9 kl. 17.00
1/10 kl. 17.00
10/9 kl. 17.00

Välkommen att se vad vi hittar!!

Login