logga transparent 350px


En av de två stora gravar som kommer att undersökas under slutet av april och i början av maj.

Tillbaka till Våmb

Under slutet av april och början på maj kommer Arkeologikonsult att på Länsstyrelsens uppdrag undersöka två stora gravar inom det nya brytningsområdet vid Cementas kalkbrott i Våmb, Skövde. Gravarna ligger på en höjd med fantastisk utsikt över nejden. Den höga placeringen har varit ett sätt att visa makt inför alla som befann sig i området.

I maj 1957 inleddes arkeologiska undersökningar av en annan stor grav i Våmb, även då skulle kalkbrottet utvidgas. Graven gick under namnet Säterör och visade sig ha använts för begravningar från ungefär 500 f. Kr. fram till cirka 100 e.Kr. Närmare 50 personer hade begravts i det stora, flacka röset. De flesta hade kremerats men de som begravts sist hade lagts ned hela. Vid utgrävningen visade sig flera av de gravlagda vara kvinnor med mycket hög rang som fått med sig dryckeshorn, pärlor och hårnålar av silver och brons.

Om de gravar som nu ska undersökas är från samma tid och lika spännande som Säterör är omöjligt att säga på förhand. Förhoppningsvis innehåller de intressant information och fina fynd som kan hjälpa oss att förstå vad man haft för sig på Billingesluttningen för länge sedan. Den som gräver får se!

Allmänheten kommer att kunna besöka grävningen i samband med en visning torsdagen den 3 maj kl. 18.00. Parkering och samling vid utsiktsplatsen utmed Brandstorpsvägen ovanför det gamla kalkbrottet. Obs! Vägen avstängd från väster, välj Nya Brandstorpsvägen från Billingesluttningen. Promenaden till platsen går bitvis i oländig och brant terräng.

Klicka här för en karta över samlingsplatsen

Login