logga transparent 350px

2012: All Listings 

Filter listings...

Falkenbergs kommun planerar att detaljplanelägga ett större område i Stafsinge. Den utredning som utfördes av Arkeologikonsult 2009 (Dnr 431-3389-09) visade att det i området fanns en stor mängd fornlämningsindikationer. Länsstyrelsen beslutade därför att ...

Rapportår2012

Login