fbpx

logga transparent 350px

2015.2943 Vackerby

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) med anledning av att Gnesta kommun avser att planera för villatomter inom två områden. Ett område ligger strax norr om Vackerby industriväg och det andra ligger väster om Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka.
Flera fornlämningsliknande lämningar som var registrerade i fornminnesregistret utgick efter utredningen. Fornlämningar påträffades inom 2 områden vid Vackerby och 1 område vid Frustuna. Dessa kalllas objekt 1–3 tills vidare innan de fått ett nummer i fornminnesregistret. Objekt 1 och 3 var boplatsområden och objekt 2 var ett grav- och boplatsområde. Boplatslämningarna bestod av stolphål, härdar och kulturlager. Nordost om utredningsområdet vid Vackerby registrerades ett nytt gravfält med 1 hög och 3 stensättningar. 9 hällristningar registrerades inom och i anslutning till utredningsområdet. Samtliga hällristningar utgjordes av skålgropslokaler. Boplatslämningarna dateras troligen till yngre bronsålder och äldre järnålder (ca 1000 f.Kr.–500 e.Kr.) och gravarna till senare delen av äldre järnålder och till yngre järnålder (ca år 0–800 e.Kr.).
Address
Gnesta
Projektnummer
2015.2943
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Gnesta
Socken
Frustuna
Und.typ
Utredning
Rapportår
2015
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odefinerad

Login