fbpx

logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2016
  • Slutundersökningar
  • 2016:2957 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ Stockholm inom fastigheterna Södermalm 4:1, 4:39, 7:85, 7:87, 10:35, 103:1 Gamla Stan 1:30 m fl., Stockholms stad
Map

Login