logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2016
  • Utredningar
  • Slussenprojektet, delrapport 2: Marinarkeologisk utredning etapp 2 samt besiktning av RAÄ 938, RAÄ 939 och RAÄ 941 registrerade som möjliga fartygslämningar inom ett utredningsområde mellan Kornhamnstorg och Sjöbergsplan vid Slussen, Stockholms stad
Map

Login