fbpx

logga transparent 350px

2017:3101 Lieformiga ämnesjärn och en bronsåldershär i Linneberga

I samband med att ett bostadshus med tillhörande väg planerades i Linneberga utanför Linköping utförde Arkeologikonsult en utredning etapp 1 och 2. I samband med denna påträffades en stensättning med en underliggande härd. Efter att Länsstyrelsen beslutat om att den skulle dokumenteras och tas bort undersöktes den i sin helhet. Lämningen innehöll ingen gravgömma men två koncentrationer av lieformiga ämnesjärn. Fyndet av ämnesjärnen är det andra i Östergötland någonsin. Det förra gjordes norr om Norrköping 1926.
Address
Linneberga
Projektnummer
2017:3101
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Linköping
Socken
Bankekind
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
214:1, 310:1
Lst Diarienummer
431-5831-17

Login