fbpx

logga transparent 350px

2019:2901,3042 Husfruar, bönder och Odenkrigare - Kumla i Östra Fyrislund från romersk järnålder till vikingatid

Den arkeologiska utgrävningen i Fyrislund utanför Uppsala har resulterat i både praktfulla föremålsfynd och nya kunskaper om järnålderssamhället. Mest spektakulär var kanske en grav, samtida med de stora högarna i Gamla Uppsala, som var uppförd för en man och ett litet barn och innehöll dyrbara ting av guld, silver, brons, granater, glas och elfenben (?), björnfällar, hästar, hundar, svin och rovfågel. Men många fler lämningar undersöktes. De förhistoriska lämningarna omfattade spåren av människor som levt, arbetat, bett och begravts på platsen under en period av tusen år. Här fanns lämningar efter en by som existerade från äldre romersk järnålder fram till att den sista gården avflyttade i vendeltid (ca 150–750 e.Kr.), en märklig lång rad med höga stolpar, en kulthägnad, som restes under folkvandringstid (400–550 e.Kr), och ett stort antal gravar anlagda från folkvandringstid till äldsta medeltid (ca 500–1100 e.Kr.). Dessutom undersöktes några bebyggelselämningar från sen historisk tid.

Utgrävningen ägde rum under våren och försommaren 2016. I föreliggande rapport beskrivs hur lämningarna såg ut vid undersökningen, vilka föremål som hittades, och vilka olika arkeologiska, osteologiska och naturvetenskapliga analyser som sedan har gjorts. Vidare sätts resultaten in i ett större arkeologiskt och kulturhistoriskt sammanhang, med syfte att närmare förstå vad som utspelade sig i Fyrislundsområdet under järnåldern. Här diskuteras och föreslås en del nya tolkningar gällande samverkan, byorganisation och markrättigheter under äldre och yngre järnålder, de ideologiska och religiösa uttrycken och deras förändring över tid, manligt och kvinnligt, och hur de i landskapet spridda elitgravarna kan förstås.
Address
Uppsala
Projektnummer
2901/3042
Län
 • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Danmark
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2019
Tidsålder
 • Järnålder
 • Medeltid
Epok
 • Romersk järnålder
 • Folkvandringstid
 • Vendeltid
 • Vikingatid
RAÄ-nummer
Danmark 36:1, Danmark 39:1-2
Lämningsnr
L1944:6964, L1944:6939, L1944:7283
Fastighet
Danmarks-Kumla 1:2, 1:12, 8:1
Undersökningsperiod
  Lst Diarienummer
  431-7176-14

  Login