fbpx

logga transparent 350px

UndersökningarRSS

Show map

Olofsgatan, Sigtuna

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom Sigtunas stadslager (L2015:2168/RAÄ Sigtuna 195:1) vid fastigheterna Klippan 7 och 21 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län. Vid undersökningen framkom ...

Rapportår2019

Götgatan, stockholm

Efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning vid borrningar för miljöprovtagning i Götgatan, fastigheterna Södermalm 7:87 och 8:1, Stockholm stad. Området ingår i fornlämningen L2015:7789 Stockho ...

Rapportår2019

Stora Vattugränd, Sigtuna

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Sigtunas stadslager, fornlämning L2015:2168/RAÄ-nr Sigtuna 195:1), i gatan på Stora Vattugränd och inne på en tomt i anslutning till gränden (figur 1). Inga f ...

Rapportår2019

Tystberga, Nyköping

Under oktober månad 2019 genomförde Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland en arkeologisk undersökning i form av schaktnings- övervakning inom fastigheten Tystberga-Rogsta 8:1 i Tystberga socken, Nyköpings kommun. Schaktningsövervaknin ...

Rapportår2019

Login