fbpx

logga transparent 350px

2020:3390 Kulturmiljöutredning av vindkraftverk vid Fågelås på Hökensås

Eolus Vind AB planerar att uppföra en vindkraftpark bestående av 10 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 250 meter. Vindkraftparken är tänkt att
placeras på norra delen av Hökensås i Hjo kommun, Västra Götalands län. Det aktuella området ligger ca 8 km sydväst om Hjo och ca 13 km nordost om
Tidaholm (figur 1). Som ett led i tillståndsprövningen enligt Miljöbalken har Arkeologikonsult anlitats för en kulturmiljöutredning som ska användas som
underlag vid projektering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den föreliggande kulturmiljöutredningen är en komplettering av en tidigare förstudie från 2009 som dels omfattade en arkeologisk utredning i projektområdet, dels en analys av påverkan på kulturlandskapet omkring (Jakobsson & Björklund 2009)
Address
Hökensås, Hjo
Projektnummer
3380
Län
  • Västra Götalands län
Landskap
Västergötland
Kommun
Hjo, Tidaholm
Socken
Hjo m fl
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
Fastighet
Björstorp 1:1 m fl

Login