fbpx

logga transparent 350px

2020:3352 Kvarteret Sperlingens Backe

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Sperlingens backe 56 i Stockholms stad. Anledningen var att Sweco Civil AB hade ansökt om att få göra provgropar för undersökning av befintliga grundläggningar och grundmurar inom fastigheten.
Syftet var att dokumentera berörda delar av fornlämningen och preliminärt bedöma dess datering, innehåll och kunskapspotential. Totalt grävdes tio stycken provgropar. Sammanfattningsvis visar resultatet från schaktningsövervakningarna att materialet i provgroparna härrör från återdeponerade arkeologiska massor. Dessa massor har högst troligt grävts ur under den tidigare bebyggelseutvecklingen på Östermalm i slutet av 1800-talet. I två av provgroparna framkom även grundmurar från 1800-talets bebyggelsefas.
Address
Grev Turegatan, Stockholm
Projektnummer
3352
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Sperlingens Backe 56
Lst Diarienummer
431-59042-2019

Login