fbpx

logga transparent 350px

2020:3288 Gamla Tullhuset i Norrköping

En arkeologisk schaktningsövervakning genomfördes inom fastigheten Gamla Tullhuset 1 under våren 2020. Arbetet föranleddes av en planerad utbyggnad
av Gamla Tullhuset. Arkeologiska lämningar i form av en äldre grundmur kunde observeras i det ena schaktet. I samma schakt gjordes även fynd av skärvor från sockertoppsformar som kunde kopplas till sockerbruket Planeten som fanns i närheten under den senare delen av 1700-talet.
Address
Norrköping stad
Projektnummer
3288
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Undersökning
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sankt Johannes 96:1
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Gamla tullhuset 1
Lst Diarienummer
431-13037-2018

Login