fbpx

logga transparent 350px

2020:3039 ...Aldrig har storstadens elände trätt mig mer påtagligt och ohöljt till mötes, än just här

Den här rapporten handlar om de arkeologiska undersökningar som gjordes hösten och vintern 2016 i de delar av kvarteren Ormen och Glasbruket Större som fanns bevarade under Katarinavägen.

Kvarteret Ormen byggdes av förmögna handlare vid mitten av 1600-talet och området ansågs länge ha en av Stockholms vackraste utsikter uppe på Katarinabergets brant. Det revs i samband med att Katarinavägen drogs fram på 1910-talet och var då mest förknippat med slum och social misär.

När vi påbörjade vår undersökning hösten 2016 anade vi inte att vi skulle gräva fram en hel ruinstad. Mycket möda har därför lagts på att dokumentera dessa lämningar för eftervärlden. Samtidigt har vi rört oss i en tidsperiod där det finns många historiska källor bevarade. Genom dessa källor har vi kunnat identifiera många av de personer som levt i kvarteret och även vilka verksamheter som bedrivits där. Vår ambition har varit att sammanföra de arkeologiska resultaten med berättelser ur arkiven och på det sättet skapa en bredare bild av människors vardag och en fördjupad kunskap om hur det en gång var att leva och verka i kvarteret Ormen.

I rapporten möter ni bland många andra såväl segelmakare som blockmakare, sjökaptener, positivhalare, fosterbarn, salthandlare och inte minst piraten Jacob Pettersson Degenaar som härjade på Östersjön under 1700-talet.

Rapporten utgör den andra volymen i en serie av kommande rapporter från Slussenprojektet.
Projektnummer
2020.3039
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholms stad
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789 Stadslager
Fastighet
Södermalm 7:87, Södermalm 7:89
Lst Diarienummer
43111-26655-2016

Login