fbpx

logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2020
  • Undersökningar
  • Slussenprojektet, delrapport 3: Schaktningsövervakning vid arbete med avlastning för spont vid Södra Slussplan, Slussen, Stockholms stad - kulturlager och konstruktioner från 1500- till 1800-tal
Map

Login