fbpx

logga transparent 350px

22021:3551 ''Lagdt under embetsmennerne som bygt hafvuer på Stäketfläcken''

Då delar av området vid Stäkets båtklubb i Järfälla skulle saneras inför anläggandet av en lekplats utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning. Vid sökschaktning påträffades inga anläggningar eller konstruktioner men fyndmaterial i form av keramik, kritpipor och järnföremål tydde på att verksamhet funnits i området under 1600- och 1700-tal. Dessutom hittades ett mynt från 1645.
Address
Stäket
Projektnummer
3551
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Järfälla
Socken
Järfälla
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2017:9171
Fastighet
Stäket 52:1
Lst Diarienummer
431-39553-2021

Login