fbpx

logga transparent 350px

2021:3538 Regna kyrkby

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk kontroll vid Regna kyrka i Finspångs kommun inför nedgrävning av fiberkabel (Dnr 431-19734-2020). Fiberschaktet grävdes från kyrkans östra sida vid koret, utmed grusgången på kyrkogården och vidare längs Göltorpsvägen. En sträcka om cirka 100 meter. Arkeologikonsult närvarade längs en sträcka om cirka 37 meter inom kyrkogården då grävarbete utanför kyrkogården utförts vid ett tidigare tillfälle. Under schaktningsarbetet framkom en stenmur, två kulturlager, ett hugget stenblock och fyra stolphål. Närmast kyrkan vid koret framkom enstaka ben från människa som efter avslutat schaktningsarbete överlämnades till vaktmästare vid Regna kyrka för återbegravning. Inga gravar påträffades. Inga fynd omhändertogs.
Projektnummer
3538
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Finspång
Socken
Regna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Regna 4: & 5:1
Lst Diarienummer
431-19734-2020

Login