fbpx

logga transparent 350px

2021:3498 Del av Gustav Vasas vallgrav från 1540-talet

Under sensommaren 2021 påbörjades en schaktningsövervakning vid det Kungliga slottet i Stockholm. Detta skedde i samband med att Statens fastighetsverk planerar för renovering och prospektering av tre ytor inom slottsområdet (Högvaktsflygeln, Romerska gången och Gubbens gård/Slottsbacken). Schaktningsövervakningen avslutades i oktober 2021. I de schakt som togs upp vid Högvaktsflygeln och Romerska gången påträffades inga lämningar eller spår av äldre kulturlager. I schaktet vid Gubbens gård/Slottsbacken framkom rester av en mur som en gång stått på insidan av den vallgrav som anlades på 1540-talet av Gustav Vasa runt slottet Tre Kronor. Det enda fynd som gjordes var en mindre bit av ett kritpipsskaft som påträffades i raseringsmassorna vid sidan om muren.
Address
Stockholm
Projektnummer
3498
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Tre kronor 1 & Gamla stan 1:29
Lst Diarienummer
431-17486-2021

Login