fbpx

logga transparent 350px

2021:3244 På innergården

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Arkeologikonsult flera schaktningsövervakningar inom fastigheten Gripen 9 med anledning av planerad byggnation på innergården. Då det planerade arbetet skulle innebära att ytan helt schaktades ur beslutade Länsstyrelsen (dnr: 431-13479-2017) att arbetet skulle följas av arkeologer. På så sätt kunde lämningarna i området dokumenteras under schaktningsarbetets gång.

Vid undersökningarna i kvarteret Gripen påträffades lämningar efter såväl byggnader och konstruktioner som funnits på innergården. Vi har kunnat följa bebyggelselämningarna i fem faser, från nutid till sent 1500-tal. Vid undersökningarna har vi även kunnat se spåren efter de många bränder som raserat bebyggelsen omkring Gamla Torget, och ana den stora arbetsinsats som sedan krävts för att bygga upp området igen.
Address
Norrköping
Projektnummer
3244
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Norrköping stad
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Gripen 9
Lst Diarienummer
431-13479-2017

Login