logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2021
  • Undersökningar
  • Slussenprojektet, delrapport 5: Hörnet Klevgränd-Glasbruksgatan, före detta Lilla Glasbruksgatan 23. Schaktningsövervakning inom fornlämning L2015:7789, fastigheten Södermalm 7:78, Stockholms stad och län, Södermanland
Map

Login