logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2021
  • Undersökningar
  • Slussenprojektet, delrapport 6: Schaktningsövervakning på Skeppsbron, fastighet Gamla stan 1:30, Slussen, Stockholms stad - Kajfundament, kajfronter och utfyllnader från 1600-tal till 1800-talets mitt
Map

Login