fbpx

logga transparent 350px

2021:3536 Uppsala Business park

Under hösten 2021 har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, vid företagsparken Uppsala Business Park i Fyrislundsområdet i östra Uppsala. Utredningen omfattade arkiv- och kartstudier, inventering och sökschaktning, med syftet att ta reda på om fornlämningar berördes av planerad ny bebyggelse i området. Totalt 145 sökschakt om sammanlagt 5 100 m2 togs upp. Ett fåtal lämningar påträffades, i form av en äldre vägbank, en husgrund från historisk tid samt bebyggelselämningar i anslutning till Fyrislunds gamla bytomt. Inga lämningar av förhistorisk karaktär framkom.
Address
Uppsala
Projektnummer
3536
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Vaksala
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Fyrislund 6:6, 6:11 m.fl.
Lst Diarienummer
431-2982-2021

Login