fbpx

logga transparent 350px

2022RSS

Arkeologikonsult utförde under perioden 22–24 augusti 2022 en arkeologisk utredning etapp 2 vid bebyggelsen Blindkällan inom fastighet Ekla 1:5 i Bogsta socken, Nyköpings kommun. Utredningen genomfördes med anledning av att Trafikverket planerar att uppfö ...

Rapportår2022

Login