logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2023
  • Undersökningar
  • 2023:3629 Schakt vid Tant Bruns Kaffestuga. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fornlämning Sigtuna stadslager L2015:2168, Kvarteret Slaktaren, Laurentii gränd, Sigtuna kommun, Stockholms län

Login