logga transparent 350px

Slutundersökning i kvarteret Tullhuset

Måndagen den 10 augusti drar vi igång en slutundersökning i kvarteret Tullhuset, vilken beräknas hålla på i tre veckor. Kvarteret Tullhuset ligger i Norrköpings innerstad öster om strömmen mellan Strömparken och Knäppingsborg. Själva undersökningsytan utgörs idag av en parkeringsplats som ligger i korsningen mellan Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan.

 Bild 1 Arbetsbild 72dpi img 1977Slutundersökningen kommer att utföras inom parkeringen på bilden.

Läs mer

Runstensfragment och östersjökeramik i kvarteret Tullhuset

Vi har nu avslutat vår slutundersökning inom kvarteret Tullhuset i Norrköping och resultaten har varit över våra förväntningar. Från förundersökningen visste vi att det fanns lämningar inom undersökningsytan från 1600- till 1800-talet samt att det även fanns en medeltida huslämning från 1100- eller tidigt 1200-tal.

Bild 1 Lodfoto 72dpi img629 630 631Den medeltida huslämningen

Gällande de tidigmoderna lämningarna motsvarades förväntningarna från förundersökningen. Stora delar av undersökningsytan var nämligen störd av markberedningar. Men här fanns ändå en latrin från 1700-talet, ett kulturlager från 1600-talet och en avfallsgrop från samma århundrade.

Läs mer

Login